שלום רב לכולן ולכולם, 
"באחד בשבט ראש השנה לאילן, כדברי בית שמאי, בית הלל אומרים בחמישה עשר בו" (משנה, מסכת ראש השנה). ראש השנה לאילנות הוא חג בו נהוג לציין, להודות ולברך על הטבע הסובב אותנו. החיבור לאדמה ולארץ. נחשוב יחד כיצד עלינו לשמור ולטפח את הסביבה שלנו על מנת שגם הדורות הבאים יוכלו להנות בה. כמו העץ המעמיק את שורשיו באדמה גם אנו נשאל מאין באנו ונציע לחקור את שורשינו בשיתוף עם הכיתה התאומה. לעיתים נגלה שורשים משותפים התפתחו לכיוונים שונים. 
נאחל שהחיבורים  שבין אדם לאדמה ובין איש לרעהו ואישה לרעותה ילוו אותנו בשיח המשותף בתקופה הקרובה. 
כתמיד נשמח לשמוע מכם,

איחולי בריאות שלמה וטובה לכולנו

Dear friends,
“The first of Shevat is the new year for trees, according to the words of Bet Shammai. Bet Hillel says: on the fifteenth of that month” (Mishnah Rosh Hashanah 1:1). The new year for the trees is a festival where we pause to thank, bless and notice nature that surrounds us. Together we think how to cultivate and maintain our environment so future generations can enjoy it. Like an old tree sending its roots deep into the earth we too will ask ourselves what came before us by examining our roots together with our twinned class. We might find roots that started  at the same spot but split into different directions.
We hope that the connection between people and the land and amongst themselves will keep our conversations lively in the near future.
As always we are more than happy to hear from you,
Stay safe and healthy