דמות מעוררת השראה - Inspiring Heroes

התלמידים ישתפו זה את זה בדמויות מעוררות השראה בחייהם, וילמדו על הדמיון והשוני בין הבחירות בקהילות

השונות.

חשבו על דמות מעוררת השראה שאתם מכירים, צרו עבורה עמוד סטטוס המפרט: 

במי בחרתם?
מה ההיכרות שלכם עם הדמות?
למה את/ה רואה בה דמות מעוררת השראה?
ניתן להוסיף תמונה. 

את הסטטוס בנו תוך שימוש בכלי Edmodo 

 

המשך הפעילות:
* התייחסו לארבעה פוסטים/תגובות שהועלו ע"י חבריכם
(שתי תגובות לחברים מכתתכם ושתי תגובות לחברים מהכתה התאומה).
* מצאו נקודות שיוויון או משיקים בתגובות.
* נסו לשער (בדיון קבוצתי מקוון או פיסי) - מה מקור ההתאמה בין הדמויות או השוני? מדוע? 
כדי לקבל את תכני הפוסטים לחקירה ודיון, ניתן להוריד שאלון הנבנה בכלי גוגל מתאים לאיסוף הנתונים 
(Google Forms) לקובץ או למלא שאלון מקוון לאיסוף נתונים בגרף.

 

הפעילות תתבצע בפלטפורמת  Edmodo המאפשרת שיח מאובטח הדומה בסגנונו לכתיבה בפייסבוק.

לאחר הרישום והכניסה לכתה, הפעילות בדומה לפייסבוק מתנהלת בהקלדת סטטוסים ותגובות להודעות קיימות. 

Students will choose inspiring heroes they would like to learn about, share what they learned with the twinned class,.

The activity will be performed on the Edmodo platform that allows a secure discussion, similar to Facebook interface.

Assignment:

Select an inspirational figure, respond in a post:  
Who did you select?  
What is inspiration to you about this figure?  
What is your connection to the character you chose?

Relate to four posts/responses that were posted by your friends (two responses to your classmates and two responses to friends in the twin class).
Find points of similarity and difference in the responses.
Try to imagine (in an online or actual group discussion) – What is the source of the similarity and difference between the choices?  Does the environment in which you live impact the selection of figures and the reasons for selection?
In order to receive the post content for investigation and discussion, download the file or complete an online questionnaire to collect the data in a graph. 

A questionnaire built in the Google tool

( Google Forms) is suitable for collecting data.

After registration and entry into the classroom, the activity is similar to Facebook, statuses are entered and there are responses to existing messages.

Activity guide - Edmodo

בטלפונים ניידים התוכן בעברית מופיע לאחר האנגלית

  • Facebook
  • Twitter