זמן משותף הוא אחד המרכיבים המשמעותיים המחברים בינינו - מחנכים בבתי ספר יהודים, המתגוררים באזורים גיאוגרפים שונים הנפגשים יחד - להכיר, להתחבר וליצור עם יהודי במאה ה-21.

תאומויות בתי הספר מאפשרות לכולנו - צוותי חינוך, תלמידות, תלמידים וקהילות-ליצור מרחב משותף משמעותי חוצה גבולות. כולנו חלק מבניית הסיפור המשותף.

הברית – בימים ההם

בזמן הזה

צוות תרבות יהודית-ישראלית, מחוז דרום

תאומות -

משתפים הצלחות

נעמי הולצר   מרב שני

נכסי תרבות - 

הלו"ז העברי

חלי טביבי ברקת

בטלפונים ניידים התוכן בעברית מופיע לאחר האנגלית

  • Facebook
  • Twitter