ירושלים שלי – ירושלים שלך – ירושלים שלנו

My Jerusalem – Your Jerusalem – Our Jerusalem

Jerusalem has stood at the center of the Jewish People since the days of King David. Jerusalem day is marked on 28th of the month of Iyar, May 9th. In this unit we will examine the reasons for the centrality of Jerusalem, and have the opportunity to get to know Jerusalem though our eyes through the eyes of our twinned class.

ירושלים ניצבת מאז ומתמיד כמרכז העם היהודי. יום ירושלים חל ב-כ"ח באייר, 9 במאי. ביחידה זו נבחן את הסיבות למרכזיותה של ירושלים, ונזכה להכיר אותה דרך העיניים שלנו ודרך עיניה של הכיתה התאומה.