"וקבץ גלויותינו מארבע כנפות הארץ", ישראל והתפוצות בעת הזו

"Gather Our Exiles From The Four Corners of The Earth" Israel and World Jewry at this time   - How should we connect with our brethren abroad? Should we encourage them to make “Aliyah?” A conversation about the activities of the Orthodox stream of Education in ISrael, detailing their work in this area, and with Jewish communities in the Diaspora.

Michal De Haan, Deputy Director of Pedagogy, Hemed.

בסדנה התקיים שיח על בניית תאומות מיטבית משלב התכנון לשלב המעשה. החל משלב המטרות ובחיבורים בין התאומות לבין תהליכים חינוכיים אותם אנו מקדמים בבית הספר.

שתפנו בדגשים לבניית קשר מיטבי והדגמנו בניית תוכנית חינוכית משותפת.

מיכל דה האן, סגנית פדגוגית מנהל מינהל חמ"ד

בטלפונים ניידים התוכן בעברית מופיע לאחר האנגלית

  • Facebook
  • Twitter