להפיץ את האור - Let There be Light

"הדלק נר במקום לקלל את החושך" אמרה אלינור רוזוולט. בפעילות זו נסתכל על המשמעות הסמלית של הדלקת נרות חנוכה, ונחשוב מה עוד אנחנו רוצים להפיץ לעולם יחד עם אור הנרות.

“It is better to light a candle than curse the darkness” said Elenor Rosevelt. In this unit we will look at the symbolism behind lighting the candles on Hanukkah and consider what other message would we like to send the world as well as the light of the candles.

בטלפונים ניידים התוכן בעברית מופיע לאחר האנגלית

  • Facebook
  • Twitter