אנחנו מזמינים אתכם למסע ערכי משותף להעמקת הקשר בין התלמיד לסביבתו וקהילתו הקרובה, השתייכותו לעם, לעבר משותף, לאנשים שחיו, פעלו וייצרו מציאות חדשה אליה הוא נולד. מערכי פעילות וביקור וירטואלי משותף בביתם של דוד ופולה בין-גוריון בנגב, יחד נלמד על מנהיגות וקהילה.

We invite you to join your twinning class on an educational journey to deepen the students' connection to their local community, to the Jewish people, its past and present. A series of sessions as well as a virtual tour of David & Paula Ben Gurion's home in the Negev.

בטלפונים ניידים התוכן בעברית מופיע לאחר האנגלית

  • Facebook
  • Twitter