דמויות מעוררות השראה             Inspirational Characters

Stone Tower
Inspiration
There are those who define inspiration as a spark, something you saw, someone you met, something you read enters your mind and opens up an endless number of opportunities and ideas. 
In this unit the students will share with each other who they consider to be Inspirational characters in their lives, and learn about the differences between the choices made in the respective communities. 
מהי השראה?
ההגדרה המילונית להשראה היא - הַעֳנָקָה, נְתִינָה, מוּזָה, אִינְסְפִּירָצִיה.
יש מי שמגדיר השראה כ- ניצוץ.
סוג של הברקה שנכנסת אל המוח
מתוך משהו שראינו, מישהו שפגשנו,
משהו שקראנו. הניצוץ הזה פתאום
פותח לנו הרבה מאד אפשרויות.
ביחידה הזו התלמידים ישתפו זה את
זה בדמויות מעוררות השראה
בחייהם, וילמדו על הדמיון והשוני
בין הבחירות בקהילות השונות. 

בטלפונים ניידים התוכן בעברית מופיע לאחר האנגלית

  • Facebook
  • Twitter