דמות מעוררת השראה - Inspiring heroes

Choose an inspiring character, comment in the post:
Who did you choose?
What in this character inspires them?
What is the connection between the character and your life?

Relate to four posts/responses that were posted by your friends (two responses to your classmates and two responses to friends in the twin class).

בחרו דמות מעוררת השראה , הגיבו בפוסט:

את מי בחרתם?

מה בדמות זו מעורר השראה מבחינתם?

מה הקשר בין הדמות לחייכם? 

התייחסו לארבעה פוסטים/תגובות שהועלו

ע"י חבריכם (שתי תגובות לחברים מכתתכם

ושתי תגובות לחברים מהכתה התאומה).

בטלפונים ניידים התוכן בעברית מופיע לאחר האנגלית

  • Facebook
  • Twitter