נכסי תרבות - היכרות עם הלו"ז העברי וחג הבנות

סרטון הסדנה

For years in exile Jewish communities around the world have created unique traditions around the Hebrew calendar. Festivals like the Sigd, the Mimuna, the Bsisa and the Saharana are increasingly claiming their place in the Israeli annual cycle, some are less familiar like Chag HaBanot (the girls festival) celebrated on the 1st of Tevet - during Hannukah.
HaLuz Haivri - Hebrew Calendar project, looks to incorporate unique, community specific festivals into the Israeli - current day Jewish mainstream. The session takes  a deep dive into “Id El Banat” (the festival of girls) which celebrates  female leadership, sisterhood, wisdom and power through the ages.

Heli Tabibi Bareket  is the founder of “HaLuz Haivri” The Hebrew Calendar project.

And chairperson of Rashut Ha’Rabim

במשך שנים, קהילות יהודיות ברחבי העולם, רקמו מסורות ייחודיות סביב מעגל השנה. מועדים כמו חג הסיגד, המימונה, הבסיסה והסהרנה, הולכים ותופסים מקום בציבוריות הישראלית, חלקם מוכרים פחות כמו חג הבנות בראש חודש טבת.

בסדנה חלי טביבי ברקת סיפרה על המיזם הלאומי הלו"ז העברי - קובעים מועדים לדורות. מיזם להכללת מועדים בעלי משמעות ותוכן יהודיים ממסורת קהילות ישראל, בתוך מעגל השנה הישראלי. ובנוסף סיפרה על 'עיד אל בנאת', הנחגג בא' בטבת שחל בחג החנוכה - המעלה על נס , יוזמה, מנהיגות, אחווה ועוצמה נשית לאורך הדורות.

חלי טביבי ברקת, מייסדת המיזם הלאומי 'הלו"ז העברי', ויושבת ראש "רשות הרבים" – פורום הארגונים ליהדות ישראלית ומנהלת תכנית ה 120 למובילי.ות דעת קהל לחיים משותפים. יועצת אסטרטגית ומלווה תהליכי פיתוח במגזר האזרחי, הציבורי והפרטי. מרצה על חיבור בין מגזרי לקידום נושאים משותפים בניהול וביזמות. 

בטלפונים ניידים התוכן בעברית מופיע לאחר האנגלית

  • Facebook
  • Twitter