ערבות מעורבות והתרגשות

השנה אנו מציינים את יום השנה ה- 30 למבצע שלמה, במהלכו למעלה מ 14,000 יהודים מאתיופיה פונו במטוסים מאדיס אבבה ועלו ארצה. ביחידה זו תלמידים ילמדו על המבצע, על עליית יהדות אתיופיה, ויתמודדו בצורת שיח דילמות עם שאלות הקשורות במקום ישראל כבית ומקלט לעם היהודי, ובשאלות אחריות וערבות הדדית.

Arvut Hadadit -

Mutual Responsibility and Our Home Land

This year we mark the 30th anniversary for Operation Solomon, which airlifted over 14,000 Ethiopian Jews from Addi Ababa to Israel within 2 days. In this unit students will learn about the operation, how it came to be, and discuss the Law of Return and the notion of Jewish mutual responsibility - Arvut Hadadit.

אתיופיה.webp