תורה למסירה

שבועות הוא חג עם תכנים רבים ועשירים וחוגגים בו גם את מתן התורה לבני ישראל בהר סיני. לקראת סיום שנת תאומות נתבונן יחד על שנת הפעילות שעברנו, וניצור את "תורת התאומות" שלנו, אותה נמסור לכיתות שיבואו אחרינו.

Giving Our (Twinning) Torah

Shavuot is a festival rich in content. One of the things we celebrate on Shavuot is the Children of Israel receiving the Torah at Mt. Sinai. As many schools end their year of twinning this activity invites to reflect on the year that has been, and write a Twinning Torah to pass on to classes that will twin in the future.

Image by Vlad Kiselov