גרים רחוק מרגישים קרוב

שינוי השגרה מאפשר לנו הזדמנות להכיר לעומק זה את זה.

נשמח אם תערכו סרטון/מצגת או דף הסבר המציג את הקהילה /הכיתה / בית הספר שלכם על מנת שנכיר לעומק.

מצורף דף הנחיות לשימושכם (הנחיות)

מחכים לכם, יהיה מעניין!

Living Far Away Feels Close

Changing the routine allows us to get to know each other in depth. We would love to have a video/presentation or explanatory page sharing with us some stories, pictures and information about your community, class or school. We are curious to get to know you and to build together our shared mosaic.

Attached is a guide for your use (Link).

Waiting for you, it will be interesting!

בטלפונים ניידים התוכן בעברית מופיע לאחר האנגלית

  • Facebook
  • Twitter