הכנס הוירטואלי של בתי הספר התאומים.  

יש להירשם מראש בקישור

The virtual School Twinning Conference .  

Please register here in advance