יובל אוליבסטון

מנהל אגף א' (מקצועות המורשת),

המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך

Yuval Olivestone

Director of Heritage Division

Pedagogical Affairs Unit Ministry of Education

 עומר ינקלביץ'

שרת התפוצות 

Omer Yankelevich 

Minister of Diaspora Affairs

 יצחק הרצוג

 יו"ר הנהלת הסוכנות היהודית לארץ ישראל

Isaac Herzog

Chairman of the Executive 

Jewish Agency for Israel