1/1

TwinLens

התקופה המאתגרת בה אנו חיים מכוונת את נקודת המבט שלנו, בין היתר, לעוצמתה  של הקהילה ולחשיבותה של העשייה והתמיכה הקהילתית המעניקים תחושת שייכות וכמובן עזרה מהותית.

ברוח הביטוי "כל ישראל ערבים זה בזה" (בבלי, שבועות, לט), אנו שמחים להזמינכם למסע תיעוד ויזואלי, חוצה יבשות, של קהילות וקהילתיות באמצעות המיזם TwinLens  של הרשת העולמית של בתי הספר התאומים, משרד החינוך, משרד התפוצות, ומוזיאון העם היהודי בבית התפוצות - תכנית "העדשה היהודית" מיסודו של הצלם ציון עוזרי.

כיתות תאומות מכל רחבי העולם מוזמנות להשתתף במיזם הכולל פעילות חינוכית של שני מפגשים והגשת צילומים לתחרות בינלאומית. במהלך המפגשים נכיר ונתנסה בעולם הייצוג החזותי, התלמידים יצלמו או יבחרו תמונות המביעות את העשייה הקהילתית סביבם (שיחה, ביקור, פעילות חברתית ותרבותית, קניית מצרכים, עזרה חומרית ועוד), וכל צמד בתי ספר תאומים יגישו "תערוכה" הכוללת צילומים של תלמידים משני בתי הספר.

בטלפונים ניידים התוכן בעברית מופיע לאחר האנגלית

  • Facebook
  • Twitter